Нова апаратура хваща ракова клетка сред 100 000 здрави

Съвременната техника е предназначена за имунологични изследвания на злокачествените заболявания. В лабораторията на НСБАЛХЗ има четири специализирани апарата от най-висок клас. Те са за флоуцитометрия, имунохистохимия и ин ситу хибридизация, както и за изследване на имуноглобулини.

Модерната апаратура позволява да бъде разпознат с много висока точност всеки тип или подтип кръвни клетки. В лабораторията се определя степента им на зрялост, нормалният модел на развитие или болестните отклонения на клетките. Съвременното оборудване успява да разграничи здравите от злокачествените и патологичните от нормалните имуноглуболини, както и остатъчните или възстановяващите се след лечението имуноглобулини.

Специалистите от Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания заявиха, че апаратурата ще се използва за диагностика на целия спектър злокачествени заболявания на кръвта, но могат да се изследват и други тумори и тъкани.

Какво представлява апарата, който отскоро работи в НСБАЛХЗ?

Нарича се флоуцитометър и е първият по рода си у нас. Той е от най-ново поколение и има възможност да категоризира до 14 отделни параметъра върху всяка една от стотици хиляди до милиони клетки, анализирани в реално време.

Апаратът отговаря на най-високите стандарти за диагностика в хематологията. Той дава задължителната оценка на броя и жизнеспособността хемопоетичните стволови клетки при трансплантация. Високотехнологичното изследване е много важно и за проследяване на т. нар. „минимална измерима остатъчна болест“ и е един от основните стандарти в световната хематология за определянето на последващото лечение.

Лабораториите по клинична имунология и клинична патология в НСБАЛХЗ разполагат и с уникална за страната комбинация от две автоматизирани системи за имунохистохимия и ин ситу хибридизация на биопсичен материал от най-ново поколение, което дава съществени предимства. Заради това е възможно да се изследват голям брой биопсични проби за внушителен брой маркери и да се установи характерът на болестния процес не само в кръвотворната и лимфоидната система, но и в други тъкани и органи.

„Новите апарати ни позволяват да работим с много повече клинично одобрени биомаркери и са със значително по-висока производителност. Това ни гарантира, че ще сме в състояние да предоставим навременна и адекватна високоспециализирана диагностика“, каза проф. Маргарита Генова, началник на Лабораторията по клинична имунология в болницата.

Директорът на НСБАЛХЗ доц. Бранимир Спасов увери, че с новата апаратура болницата отговаря на най-високите европейски и световни стандарти. Той припомни, че успехът на всяка терапия зависи от прецизно поставената диагноза.

„С тази техника ще имаме още по-добра възможност да дадем индивидуална оценка на протичането на заболяването при всеки отделен пациент“, каза доц. Спасов.

НСБАЛХЗ – Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания

Адрес: София, ж.к. Дървеница
ул. „Пловдивско поле“ № 6
Телефон: 02 454 2189

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *