Златната рецепта за здрав черен дроб на лечителя на Брежнев

Иван Бързински е една от легендите на НРБ. Навремето прочутият лечител бил известен като Министъра на билките, тъй като от него редовно търсели помощ представители...